Nabízené služby společnosti T&H energo

Ikona blesku

Poradenství v energetice

Klientům nabízíme poradenské služby při:

 • analýze vývoje energetického sektoru
 • analýze připravovaných státních a zájmových koncepcí včetně reakcí na tyto koncepce
 • analýze vývoje evropského trhu s elektřinou
 • modelování energetického sektoru, trhu s energiemi a cen komodit
 • řešení evropské energetiky jako celku včetně komunikace s evropskými institucemi
 • definici regulatorního prostředí v energetice a jeho dopadu na danou společnost
 • benchmarkingu regulatorního prostředí v ČR
 • úpravách, aktualizacích a reakcích na energetickou legislativu
 • komunikaci se státní správou, zájmovými organizacemi a evropskými institucemi
 • podpoře získání evropských a státních dotací pro projekty v ČR
 • studiích proveditelnosti
Ikona papírového listu strategického dokumentu

Podniková energetická strategie

Podnikům specificky nabízíme poradenské služby při:

 • definování firemních strategií a koncepcí
 • analýze stávajících procesů a doporučení pro budoucí vývoj
 • nalezení optimálního řešení pro každou společnost z hlediska velikosti, obratu, zájmů
 • organizaci výběrových řízení na dodavatele služeb
 • hodnocení úspěšnosti plánovaných projektů

A především klademe důraz na individuální přístup!

Ikona inženýra s jeho nástroji

Inženýrské zajištění projektu

Při přípravě projektu nabízíme:

 • komplexní inženýrské pokrytí projektu
 • vypracování studie proveditelnosti projektu
 • vypracování projektové dokumentace
 • spolupráci při výběrových řízeních
 • zajištění vydání rozhodnutí spojených se stavbou
 • projednání projektových dokumentací s dotčenými orgány
Ikona rukou ochraňujících disk se znakem Eura

Poradenství v oblasti dotací

Klientům poskytujeme:

 • monitoring dotačních programů
 • zajištění dotací
 • organizace výběrových řízení
 • realizace projektů a jejich audit
 • administrace žádostí
 • pro financování projektů využíváme evropské dotace (CEF, HORIZON 2020, Eurogia) i státní dotace (OP PIK, OPŽP, OPD, IROP, OP Praha – pól růstu, atd.)

©2015. T&H energo | Všechna práva vyhrazena