Společnost T&H Energo poskytuje komplexní poradenství v energetickém sektoru v oblasti elektřiny. Konkrétně se jedná o poradenství energetických strategií a koncepcí, podnikových energetických strategií, vývoje evropského trhu s elektřinou, legislativních otázek, regulatorní problematiky, evropských agend a evropských a státních dotací.

Zajišťuje komplexní inženýrské řízení projektu a spolupracuje s montážními společnostmi na kompletním zajištění projektu.
© 2015. T&H energo | Všechna práva vyhrazena